Predsedníctvo SOZPT

 
ZO č. 17 Milan Brlej Predseda SOZ PT 0903 771 326
02 4425 4101
ZO č. 17 Viola Csibová ST, a.s. 0903 408 334
ZO č. 91 Zdenko Jonek SP, a.s. 0944 207 083
ZO č. 40 Ondrej Szabó Towercom, a.s. 0902 185 950
ZO č. 12 Katarína Vaľková ST, a.s. 0903 456 319

 

Korešpondenčná adresa:

SOZPT
P.O.Box 52
Kukučínova 52
830 03  Bratislava 33

 Posted by at 21:36